IME *
E-MAIL *
TEKST *
"Lipa" a.d.
37. Sandžacke divizije 2
36300 Novi Pazar

Računovodstvo
Telefon: +381 20 323 764
E-mail: ad.lipa@yahoo.com

Direktor
Telefon: +381 20 322 589
E-mail: ad.lipa@hotmail.com

Vrbak
Telefon: +381 20 314 844
Fax: +381 20 322 637

E-mail: web@ad-lipa.rs
http://www.ad-lipa.rs
PIB: 101788299

Tekući računi
205-3254-26
160-7256-36
105-42034-27