Novi Pazar

Novi Pazar

Novi Pazar je grad koji se nalazi na 290 km južno od Beograda, na deonici starog puta koji preko Ibarske magistrale vodi prema Podgorici i Jadranskom moru. Lociran je u zvezdastoj dolini reka Jošanice, Raške, Deževske i Ljudske, na nadmorskoj visini od 496 m. Okružen je visokim planinama Golijom i Rogoznom i Pešterskom visoravni.

Kraj je bogat prirodnim resursima. To je prostrana planinska teritorija, na kojoj se optimalno smenjuju blagi i oštri usponi, rečni useci i doline, visoravni, veliki kompleksi četinarskih šuma, prostrane livade i pašnjaci, a prostor ima izuzetno bogatu floru i faunu, obilje čiste vode, termalnih i mineralnih izvora (Novopazarska i Rajčinovića banja i Slatinski i Deževski kiseljak).

Novi Pazar je veoma bogat kulturno-istorijskim spomenicima iz perioda srednjovekovne sprske države kao i perioda turske vladavine. Ističu se Antunalem džamija, manastir Sopoćani sa starim Rasom i Petrovom crkvom, stari Hamam u Novopazarskoj banji...